Plannen Commissie Borstlap voor zzp’ers

Er is lang naar uitgekeken: het definitieve rapport van de Commissie Borstlap over de problemen op de arbeidsmarkt en hoe de politiek die kan aanpakken. Een belangrijk onderdeel van de plannen is om het aantal zzp’ers omlaag te brengen. Hoe zou dat moeten?

Nederland telt meer dan een miljoen zzp’ers, zo’n 12 procent van alle werkenden. De Commissie stelt dat veel zzp’ers kwetsbaar zijn: ze verdienen te weinig en hun inkomsten zijn onvoldoende beschermd. Ook heeft aan aantal zzp’ers onvoldoende mogelijkheden om in zichzelf te investeren en kennis en kunde op peil te houden. Dat is ongunstig voor hen, maar ook voor de Nederlandse economie als geheel. De Commissie stelt nu maatregelen voor die ertoe moeten leiden dat mensen in plaats van het ondernemerschap eerder kiezen voor een vaste baan of daar automatisch in terechtkomen. Wat zijn de plannen?

Belastingvoordelen zzp’ers afschaffen
In 2017 had de helft van alle zzp'ers een jaarinkomen onder de 26.400 euro, zo'n 8000 euro onder modaal. Eigenlijk te weinig om voort te bestaan, zegt de Commissie. Deze zzp’ers hebben vaak geen arbeidsongeschiktheidsverzekering, bouwen geen pensioen op, hebben geen reserves voor investeringen en geen buffer voor minder goede tijden. Zij kunnen volgens de Commissie in feite alleen bestaan vanwege de vele belastingvoordelen zoals de zelfstandigenaftrek en mkb-winstvrijstelling. Schaf die af en het wordt een stuk minder lonend om zzp’er te worden. Echte investeringen moeten nog wel fiscaal gefaciliteerd worden.

Strengere criteria voor ondernemerschap
De Commissie Borstlap ziet niets in de wetsvoorstellen van minister Koolmees ter vervanging van de Wet DBA. Koolmees wil onder andere een minimumtarief voor zzp’ers, maar de Commissie betwijfelt of dat handhaafbaar is en het beoogde effect zal hebben, terwijl het wel tot grote administratieve lasten zal leiden. Strengere criteria voor wie precies zelfstandige is, zou een betere oplossing zijn.

Verplicht verzekerd en loopbaanbudget
Een ander plan is dat alle werkenden in Nederland verplicht verzekerd zijn voor arbeidsongeschiktheid, dus ook de zzp’ers. Er moet een collectieve regeling komen waar alle werkenden onder vallen. Ook moeten we weerbaarder worden en steviger op de arbeidsmarkt staan. Daarom moet iedereen een loopbaanbudget krijgen, zodat hij of zij zich kan blijven doorontwikkelen.

Protest uit ondernemersland
De voorstellen van de Commissie Borstlap hebben direct tot verbolgen reacties geleid. Jezelf verhuren als zzp’er wordt minder aantrekkelijk en de belastingvoordelen verdwijnen. Daardoor stijgen de lasten voor zzp’ers en krijgen ze het erg moeilijk. Maar het zijn op dit moment alleen nog maar voorstellen en voordat de politiek hierover beslist en er concrete wetgeving ligt, stroomt er nog heel wat water door de Rijn. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen en wat die betekenen voor uw financiële situatie.28-01-2020
Stationsstraat 6
9711 AS Groningen

Tel.  050 - 311 5064

Contact


Onze website plaatst geen tracking cookies. Geïntegreerde (social) media als Facebook, YouTube of AddThis kunnen bij gebruik ervan dat wel doen.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat door een website op uw apparaat (computer, tablet of mobiele telefoon) wordt geplaatst.

Hoe wij cookies gebruiken

Wij plaatsen uitsluitend functionele cookies voor een optimale werking van de website. Bij uw volgende bezoek worden de cookies gebruikt om u te herkennen en dat maakt een volgend bezoek aan onze website gemakkelijker.

Cookies van derden

Bij de cookies die via onze website worden geplaatst, kunnen cookies van andere partijen zitten. Deze cookies meten bijvoorbeeld het gebruik van onze website. Deze zogenaamde statistische cookies geven ons inzichten waarmee wij onze website vervolgens verder kunnen optimaliseren om zo de gebruikerservaring van bezoekers te verbeteren. Deze inzichten gebruiken wij uitsluitend ten behoeve van onszelf en er worden geen gegevens gedeeld met derden zoals bijvoorbeeld Google.

Verder treft u buttons aan van bijvoorbeeld Addthis, Facebook, Twitter of LinkedIn. Met deze buttons kunt u informatie van onze website delen. Ook is het mogelijk dat er video's van YouTube op onze website staan of applicaties van andere partijen. Hiervoor worden cookies geplaatst vanuit deze (social) media. Wij hebben daar geen invloed op. Wilt u hier meer over weten? Lees dan de privacyverklaringen van deze (social media)kanalen. Daarin staat wat zij met de (persoons)gegevens doen die zij via dit soort cookies verwerken.

Uitschakelen cookies

U kunt het gebruik van cookies uitschakelen. Let erop dat u de instellingen apart voor elke browser en apparaat dat u gebruikt moet aanpassen. Hoe u uw instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Wees u ervan bewust dat als u geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan.

Slotopmerkingen

Wij zullen deze verklaring af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen.

Top